Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne

polak potrafi
   r.