O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

polityka
   r.